Go to content Go to menu

Istnieją dwa podstawowe rodzaje kredytów gotówkowych, o czym każda osoba zainteresowana zaciągnięciem tego typu zobowiązania powinna wiedzieć. Informacje na temat poszczególnych odmian kredytów gotówkowych potrafią być bowiem bardzo przydatne oraz mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Niemniej jednak sam ten parametr nie powinien decydować o naszym wyborze, gdyż zawsze trzeba przyjrzeć się kompleksowo całości oferty, chyba że wykluczają ją z obszaru naszych zainteresowań podstawowe elementy.

Kredyty gotówkowe na określony cel – z czym się to wiąże?

Kredyt gotówkowy na określony cel polega na tym, że umowa z instytucją bankową w szczegółowy sposób reguluje, na co mogą być wykorzystane środki uzyskane na mocy kontraktu. Nie mamy więc tutaj dowolności – trzeba powiedzieć bankowi, jaki wydatek chcemy pokryć przy pomocy tych pieniędzy oraz trzymać się ustaleń poczynionych w tym zakresie. Jest to więc swego rodzaju ograniczenie, ponieważ – przykładowo – nie możemy zmienić zdania co do wydatku po zawarciu umowy. Niemniej jednak rozsądek podpowiada, że na etapie poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania ma się już zazwyczaj w głowie cel, który chce się zrealizować.

Kredyty gotówkowe na dowolny cel – co to oznacza?

W przypadku kredytów gotówkowych na dowolny cel możemy swobodnie rozporządzać pieniędzmi, co daje nam dużą wolność wyboru. Możemy zmienić swoje dotychczasowe plany, czy też się ich trzymać – decyzja zależy od nas. Jednocześnie nie ma konieczności dzielenia się z bankiem informacją na temat tego, jaką postać przybierze nasz wydatek. Możemy więc po prostu robić, co chcemy, co dla wielu osób może mieć bardzo duże znaczenie w sferze finansowej.

Istnieją więc znaczące różnice pomiędzy kredytami gotówkowymi na dowolny a tymi na określony cel. Zawsze powinniśmy dokładnie przyglądać się dostępnym na rynku propozycjom oraz analizować je z perspektywy osobistych potrzeb. Konieczne jest także kompleksowe patrzenie na poszczególne oferty. Takie podejście może być bardzo pomocne, ponieważ w kwestiach dotyczących długów nie ma miejsca na przypadkowe wybory. Trzeba w odpowiedzialny sposób zarządzań swoimi finansami oraz zobowiązaniami i nie można zapominać o tych zagadnieniach.

Pożyczki chwilówki są na początku szybkim i łatwym sposobem na uzyskanie gotówki, gdy jej potrzebujesz, ale jeśli nie spłacisz ich od razu, utkniesz w długach. Następnie, gdy potrzebujesz kolejnej - udajesz się do innego pożyczkodawcy i dzieje się to samo. Zanim się zorientujesz, masz kilka chwilówek, za którymi z trudem nadążasz.

Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł skonsolidować je w jedną pożyczkę?

Czy chwilówki można konsolidować? Tak, chwilówki można konsolidować w odpowiednich okolicznościach. Są dwa sposoby na skonsolidowanie chwilówek. Jeden to kredyt konsolidacyjny, drugi to program konsolidacji chwilówki. Każdy ma swoje wady i zalety.

Pożyczki konsolidacyjne

Jednym ze sposobów na skonsolidowanie chwilówek jest kredyt konsolidacyjny zadłużenia. Pożyczka konsolidacyjna to osobista, niezabezpieczona pożyczka, którą zaciągasz od pożyczkodawcy. Następnie pobierasz gotówkę z tych pożyczek i spłacasz wszystkich swoich różnych pożyczkodawców. Nadal musisz zapłacić pożyczkodawcy, który udzielił Ci kredytu konsolidacyjnego. Zamiast płacić różnym pożyczkodawcom, po prostu płacisz jednemu - stąd nazwa pożyczka konsolidacyjna.

Korzyści z pożyczek konsolidacyjnych

Niższe stopy procentowe

Powinieneś zdawać sobie sprawę, że fakt, że dokonujesz pojedynczej płatności, nie oznacza, że powinieneś zaciągnąć kredyt konsolidacyjny. Powinieneś wziąć taki, jeśli oprocentowanie jest niższe, a zwykle tak jest.

Pożyczkę konsolidacyjną zadłużenia należy zaciągnąć tylko wtedy, gdy oprocentowanie jest niższe od tego, jakie obecnie płacisz chwilówką. Ponadto warto upewnić się, że nie ma żadnych ukrytych opłat, które zwiększają efektywną roczną stopę procentową.

Więcej legalnych pożyczkodawców

Zaciągając pożyczkę konsolidacyjną, nie masz do czynienia z jakimś podejrzanym pożyczkodawcą. Zamiast tego współpracujesz z bankiem lub spółdzielnią kredytową, która prawdopodobnie ma lepszą reputację. Tak naprawdę zależy im na Twojej zdolności do spłaty, dlatego prawdopodobnie konieczne jest sprawdzenie zdolności kredytowej, aby otrzymać jedną z tych pożyczek.

Przewidywalne miesięczne płatności

Pożyczkę konsolidacyjną zwykle dzieli się na płatności miesięczne, a nie na każdą chwilówkę. Wystarczy dokonać jednej płatności i śledzić jeden rachunek.

Bez kumulacji

Jednym ze sposobów, w jaki pożyczkodawcy wypłaty, są kumulacje. Umożliwiają one łatwe przeniesienie salda na inny termin, nadal przy wyższym oprocentowaniu i zwykle z dodatkowymi opłatami. Nie dotyczy to kredytów konsolidacyjnych. Jeśli chcesz go przedłużyć, musisz złożyć wniosek o zupełnie nowy kredyt. Zapewni to dyscyplinę i zmusi Cię do terminowego dokonywania pełnych płatności.

Dla kogo kredyt gotówkowy

Monday, October 26, 2020

Kto może skorzystać z kredytu gotówkowego

Wydawać by się mogło że ten rodzaj kredytu przeznaczony jest w zasadzie dla wszystkich, jak się jednak okazuje są pewnego rodzaju obostrzenia, pod względem tego komu może on przysługiwać. Ten rodzaj kredytu to zobowiązanie przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych, które w ten sposób chcą zaspokoić swoje bieżące potrzeby związane z remontem kupnem urzetu czy wyjazdem na urlop. A zatem oznacza to, że nie będą mogły otrzymać go osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wyjątek może być sytuacja, w której kredyt miałby zostać przeznaczony na pokrycie wydatków prywatnych, w żaden sposób nie związanych z działalnością gospodarczą. A zatem będąc przedsiębiorcami nie otrzymamy kredytu gotówkowego na remont biura, ale na remont prywatnego mieszkania już tak.

Kiedy kredyt konsumpcyjny nie zostanie przyznany?

Kredyt konsumpcyjny tak samo jak większość innych kredytów zaciąganych w bankach wymaga posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Bank na podstawie naszych zarobków, wydatków, a także bieżących zobowiązań oszacuje, czy będziemy w stanie spłacić dane zobowiązanie. Jeśli nasza zdolność nie będzie dla banku wystarczająca bank może uznać, że nie będziemy w stanie spłacić zadłużenia i nasz wniosek o kredyt zostanie odrzucony. Ryzyko nie otrzymania kredytu gotówkowego występuje również u osób, które posiadają negatywną historię kredytową, czyli w przeszłości nie spłacały systematycznie swoich zobowiązań finansowych. Bank każdorazowo sprawdza to w biurze informacji kredytowej.

Kredyt konsumpcyjny a kredyt konsumencki - porównanie

Kredyt konsumpcyjny jest bardzo często mylony z kredytem konsumenckim. Jak się jednak okazuje, są to dwa zupełnie odmienne produkty, różniące się pod wieloma względami. Jak się okazuje kredyt konsumencki reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim Ponadto kredyt konsumencki najczęściej jest udzielany na konkretny cel, jaki kredytobiorca wskaże we wniosku i bank będzie to weryfikował.

W przypadku kredytu konsumpcyjnego nie można mówić o żadnych regulacjach prawnych i nie wynika on z zapisów żadnej ustawy. A zatem nie jest zdefiniowana jego maksymalna wartość ani tym bardziej cel, na jaki chcemy zaciągnąć to zobowiązanie. ma być zaciągnięty. Oznacza to więc, że środki jakie otrzymamy z tego tytułu od banku będziemy mogli rozdysponować wedle własnego uznania i przeznaczyć je na dowolny cel.

Jak wybrać najlepszy kredyt konsumpcyjny

Decydując się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego warto wcześniej dokonać pewnego rodzaju porównań. Pomocne przy tym mogą się okazać porównywarki internetowe które są dostępne w Internecie za darmo. Pamiętajmy o tym, aby zawsze sprawdzać kredyty przy tych samych parametrach. A zatem przy porównaniach kredytów powinniśmy zawsze wpisywać tę samą kwotę oraz okres kredytowania. Dopiero wówczas możemy w miarę rzetelnie sprawdzić która oferta będzie dla nas najbardziej korzystna. Oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego ma duże znaczenie, jednak nie jest najważniejsze. W tym wypadku kluczowe będzie dla nas RRSO, czyli rzeczywista roczna stopnia oprocentowania, która określi nam całkowity koszt kredytu. W ten sposób możemy wybrać najtańszy kredyt. Warto również skonsultować się z doradcą kredytowym, który będzie w stanie omówić z nami poszczególne zapisy umowy i rozwiać nasze wątpliwości. Pracownik banku z pewnością pomoże nam wybrać najlepszą aktualną ofertę kredytową na rynku, która będzie dostosowana do naszych potrzeb i możliwości, a spłata rat nie będzie dla nas uciążliwa.

Nieprzewidziane sytuacje

Wednesday, August 5, 2020

Zarówno po stronie klienta jak i banku może dojść do nieprzewidzianych sytuacji, które mają wymiar zarówno pozytywny jak i negatywny.

Z pewnością pozytywnym aspektem z punktu widzenia klienta jest możliwość wyboru najkorzystniejszej lokaty pod koniec miesiąca lub kwartału. Szczególnie w tym czasie banki walczą o klienta i prześcigają się w propozycjach dla wielu klientów. Oprocentowanie w tym czasie może się różnić od standardowego nawet o prawie jeden punkt procentowy. Tego typu sytuacja może zdarzyć się kilka razy w roku, dlatego każdy klient powinien mocno wziąć pod uwagę termin i czas wyboru odpowiedniej lokaty bankowej.

Działania bankowe

Część banków, aby związać się na dłużej z klientami stosuje metody automatycznego przedłużania umów, lokat bankowych, przez co wiążą się z klientami na dłużej. Najczęściej odbywa się to bez wyraźnej zgody drugiej strony, dlatego może to stanowić spory problem szczególnie dla niedoświadczonego klienta banku. Odnawiając lokatę bankową konsumenci otrzymują zdecydowanie gorsze warunki oprocentowania co następnie odbija się to w wynikach finansowych po zakończeniu obowiązywania lokaty. Niektóre banki umożliwiają wyłączenie automatycznego odnawiania lokat przez co można czuć się bezpiecznie w czasie, gdy dochodzi do końca okresu lokaty. Czasem trzeba to zrobić tylko przez infolinią telefoniczną, dlatego trzeba pamiętać żeby przed końcem lokaty skontaktować się z doradcą i nie decydować się na automatyczne wznowienie obowiązywania lokaty bankowej.

Zdarza się, że banki zgadzają się na możliwość negocjowania stawek oprocentowania z klientem. Wystarczy tylko wcześniej o telefon do oddziału i rozmowę z odpowiednią osobą, aby móc liczyć na wzrost oprocentowania czasem nawet o 0,5 punktu procentowego. Niekiedy nawet tak błahe inicjatywy jak telefon z prośbą do banku o negocjacje oprocentowania mogą przynieść zaskakująco pozytywny skutek. Trzeba więc próbować, bowiem nawet 0,5 punktu procentowego można podnieść zyski z lokaty w skali roku nawet o kilkaset złotych co robi już wyraźną różnicę. Kwoty, które mogą być objęte wyższym oprocentowaniem najczęściej nie przekraczają dziesięciu tysięcy złotych. Jeśli klient zamierza wpłacić dużo większą gotówkę powinien wiedzieć, że w tym przypadku zysk z odsetek nie będzie zbyt okazały. Bezpieczniejszym i bardziej rozsądnym wydaje się więc być rozłożenie dużej kwoty na kilka mniejszych sum, tak, aby w perspektywie czasu móc zyskać większe pieniądze aniżeli miałoby to mieć miejsce w przypadku wpłaty jednorazowo dużej sumy pieniędzy.

Struktury

Oprócz lokat bezpiecznych można wyróżnić produkty bankowe obarczone w pewnym stopniu większym ryzykiem przez co mogą być ciekawą alternatywą dla osób, które lubią w pewnym stopniu podnieść swoją adrenalinę. Są to tak zwane lokaty strukturyzowane, które polegają na tym, że zdecydowanie większa część środków inwestowana jest w bezpieczny sposób jak np. w obligacje,a znacznie mniejsza część kapitału będzie pracować w oparciu o agresywne instrumenty inwestycyjjne.

W marcu 2020 roku bank centralny dwukrotnie obniżał stopy procentowe. Spowodowało to, że oprocentowanie pożyczek, a o za tym idzie wysokość rat, znacznie spadły. Jest to związane z sytuacją na świecie (epidemia koronawirusa). Kraje, idąc na rękę zwykłym obywatelom, starają się pomóc wszystkim kredytobiorcom. Jest to idealna okazja na zakup nowego samochodu, ponieważ ich ceny znacznie spadły (mniejszy popyt). Z drugiej jednak strony, ciężej jest uzyskać kredyt w banku. Jest to związane z niepewnością co do przyszłości. Wiele osób może stracić pracę lub zlecenia, dlatego banki są mniej chętne do udzielania jakichkolwiek pożyczek - mowa jest tu o kwietniu 2020 roku. Pomimo tego banki muszą działać i zarabiać, dlatego pomimo problemów na światowym rynku, kredyty wszelkiego typu, nadal będą udzielane.

Jakie jest oprocentowanie kredytów samochodowych ? Różnice pomiędzy poszczególnymi bankami są spore. Wahają się one od 7,5%, do nawet 20% w skali roku. Daje to ogromne różnice w kosztach całkowitych pożyczki - w przypadku zakupu drogiego samochodu. Z tego też powodu, warto sprawdzić całą ofertę dostępną na polskim rynku. Dzięki temu dokonamy wyboru świadomego oraz korzystnego dla naszego portfela. Okazuje się, że co bank, to inna oferta. W jednych bankach opłaca się brać kredyty hipoteczne, w innych tylko samochodowe, a z kolei w trzeciej grupie - tylko konsumpcyjne. Dlatego warto być na bieżąco z ofertą wszystkich banków. Pomaga w tym Internet oraz osoby, na bieżąco monitorujące sytuację na rynku finansowym.

Oferta banków od zawsze była bardzo zróżnicowana i ciężko jest znaleźć idealny pod każdym względem bank. Każda instytucja finansowa tego typu, ma swoje wady i zalety. Dlatego każda firma bankowa posiada swoją grupę klientów. Jeżeli chcemy wziąć kredyt samochodowy, to warto również sprawdzić ofertę naszego własnego banku. Jeżeli posiadamy dostęp do konta internetowego, to takie formalności możemy załatwić nie wychodząc z domu. Dodatkowo raty kredytów będą nam pobierane automatycznie - idealna opcja dla zapominalskich. Każda opcja ma swoje wady i zalety, dlatego warto dobrze przemyśleć zakup samochodu na kredyt i znaleźć idealną dla nas opcję, wejdź po to na gdzie-po-kredyt.pl/