Go to content Go to menu

Prawidłowe zarządzanie restrukturyzacją zadłużenia wymaga znajomości podstawowych i bardziej zaawansowanych technik. Do głównych narzędzi restrukturyzacyjnych należy konsolidacja, refinansowanie kredytów gotówkowych i długoterminowych, upadłość konsumencka, wakacje kredytowe, a także podpisanie opcjonalnych aneksów do dotychczasowej umowy kredytowej, czy wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w celu ograniczenia problemów formalnych. W artykule podyskutujemy przede wszystkim o potencjale konsolidacji zadłużenia. Zobaczysz, w jaki sposób warto wykorzystać konsolidację w problematycznej sytuacji.

Konsolidacja zadłużenia w praktyce

Konsolidacja to jedna z najlepszych metod walki z nadmiernym zadłużeniem, niezależnie od terminu obowiązywania umów kredytowych. Konsolidacja to po prostu scalenie zobowiązań w jedno o jasnej stopie oprocentowania. W standardowych konsolidacji kredytów gotówkowych bardzo rzadko dochodzi do potrzeby wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Dzięki temu kredyt konsolidacyjny staje się realną alternatywą do optymalizacji płynności gospodarstwa domowego. Warto wiedzieć, że konsolidacja to narzędzie restrukturyzacji zadłużenia dostępne wyłącznie kredytobiorcom charakteryzującym się pozytywną zdolnością kredytową. Jeżeli masz zbyt duże zaległości w spłatach rat lub nie możesz wykazać optymalnego poziomu dochodu, wtedy będziesz miał trudności w nawiązaniu współpracy z bankami detalicznymi, a nawet firmami pożyczkowymi. Aktualnie firmy pożyczkowe po zmianie przepisów analizują precyzyjnie dochody klientów.

Najważniejsze korzyści restrukturyzacji

W konsolidacji otrzymujesz przede wszystkim niską ratę miesięczną i zamknięcie wszystkich rodzajów zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny spłaca limity na kartach kredytowych, pożyczki na samochód, czy typowe dobra konsumpcyjne, a nawet w szczególnych przypadkach kredyty hipoteczne. Czasami konsolidacja kredytu wiąże się nie tylko z zamknięciem problematycznych pożyczek w innych instytucjach, ale też z wypłatą dodatkowych pieniędzy kredytobiorcy. Jedna z najważniejszych zalet konsolidacji to ograniczenie kosztów obsługi zobowiązania. Do tego dochodzi bardzo duża elastyczność w wyborze ofert kredytów konsolidacyjnych.

Rapida Money, LendOn i Monedo now.

Osoba bezrobotna również może otrzymać kredyt gotówkowy. Jest kilka banków, w jakich ofercie znajdziemy produkty dla bezrobotnych. Sprawdźmy, w jakich bankach nie mając pracy możemy otrzymać kredyt? Jednym z takich banków jest zupełna nowość na rynku Rapida Money. Możemy tutaj pożyczyć od 2500 złotych do maksymalnie 25 tysięcy złotych. Pożyczka gotówkowa może być spłacana w maksymalnie 48 miesięcy. Jest to oferta dla każdego klienta łącznie z osobami bezrobotnymi. W całości jest to zobowiązanie dostępne przez internet. Nawet osoba mająca negatywną historię kredytową może taki kredyt otrzymać. Wystarczy mieć jednego poręczyciela. Drugim z miejsc, gdzie bezrobotny może otrzymać kredyt gotówkowy jest LendOn. Tutaj można pożyczyć od 100 złotych do maksymalnie 5 tysięcy złotych. Pierwsza pożyczka udzielana jest maksymalnie na kwotę 2500 złotych. Jest to zobowiązanie z bardzo krótkim okresem kredytowania do maksymalnie 45 dni. Dla nowych klientów pożyczka jest zupełnie darmowa. Monedo Now oferuje osobom bezrobotnym pożyczki od 1 500 złotych do maksymalnie 10 000 złotych. Spłata zobowiązania następuje w miesięcznych ratach. W całości jest to zobowiązanie dostępne przez Internet. Decyzja kredytowa jest automatycznie pozytywna, a pieniądze mogą trafić w nasze ręce już w przeciągu jednego kwadransa, albo i szybciej dzięki - https://www.niskarata.org.

Profi Credit to kolejne miejsce w jakim osoba bezrobotna może wziąć pożyczkę do maksymalnie 9 tysięcy złotych. Wystarczy przedstawić w banku oświadczenie, że ma się jakieś dochody z jakiegoś źródła. Nie ma żadnych innych dodatkowych zaświadczeń. Osoby z komornikiem również mogą z tej oferty skorzystać. Zaletą jest to, że nie sprawdza się klienta w Biurze Informacji Kredytowej, co pozwala na zaciągnięcie zobowiązania również osobom zadłużonym. Vivus oferuje pożyczki dla bezrobotnych do 4 tysięcy złotych. Pierwsza pożyczka jest zupełnie darmowa do kwoty maksymalnie 1500 złotych. Zobowiązanie trzeba spłacić w przeciągu 30 dni co nie każdemu pozwala na jego wzięcie. Decyzja kredytowa jest niemalże błyskawiczna. Spłatę zobowiązania można przedłużyć. Kredito24 pożyczy osobie bezrobotnej maksymalnie 3 tysiące złotych, jakie będzie musiała spłacić w przeciągu 30 dni. Nie trzeba mieć stałego dochodu, aby otrzymać kredyt. Jest to zobowiązanie dostępne przez internet, gdzie automatycznie podejmowana jest pozytywna decyzja kredytowa. Jak widać jest wiele miejsce, gdzie osoba bezrobotna może zaciągnąć kredyt lub pożyczkę gotówkową.

Limit w rachunku bieżącym.

Friday, November 17, 2017

Wszystkie banki mają w swej ofercie limit w rachunku bieżącym, czyli kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym. Ten produkt finansowy jest bardzo przydatny w momencie, gdy nagle potrzebujemy gotówki, a do wypłaty jeszcze daleko.

Jak dostać kredyt w rachunku bieżącym?

Żeby bank przyznał nam kredyt w ROR trzeba posiadać konto w danym banku na które wpływa comiesięczne wynagrodzenie. Już po sześciu miesiącach posiadania takiego konta, można zwrócić się do banku z wnioskiem o przyznanie limitu kredytowego. W niektórych bankach istnieje możliwość otrzymania takiego limitu już w chwili zakładania konta bankowego. Limit w koncie można otrzymać o wiele łatwiej i szybciej niż kredyt czy pożyczkę. Poza tym jest znacznie tańszy i bezpieczniejszy niż chwilówka w instytucji pozabankowej.

Jak działa limit w rachunku bieżącym?

Aby limit w rachunku bieżącym został przyznany, należy złożyć w banku odpowiedni wniosek. Po rozpatrzeniu wniosku bank podpisze z nami umowę. Zwyczajowo umowa podpisywana jest na rok, jednak po tym okresie może być przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy. W niektórym bankach działa to automatycznie i kredyt ten nazywany jest limitem odnawialnym. Taki limit jest formą kredytu bardzo łatwo i szybko dostępnego. Dzięki niemu możemy otrzymać do dyspozycji dodatkowe środki w rachunku, a wykorzystać je można tylko w razie potrzeby. Bank nalicza odsetki tylko od kwoty, którą wykorzystaliśmy i jedynie za okres na który „wyciągnęliśmy” gotówkę. W porównaniu z pożyczkami w parabankach albo z kredytami bankowymi, jest to opcja najszybsza i najbardziej korzystna. W zależności od banku limit może być spłacony w całości, albo też w części, ze środków które wpływają na nasze konto w ustalonym w umowie terminie.

Z którego banku skorzystać?

Kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym w swej ofercie mają wszystkie banki. Najłatwiej taki limit otrzymać w banku którego już jesteśmy klientem. Najważniejszy i zarazem jedyny warunek jaki należy spełnić to otwarcie konta na które co miesiąc będzie wpływało nasze wynagrodzenie. Wszystkie banki oferują limit w koncie, jednak rożni się on wysokością, a rozpiętość jest dość spora, bo od 1000,00 zł do nawet 100 000,00 zł. Wybierzmy ten bank, którego wysokość limitu najbardziej nam odpowiada.

Zainteresowanie kredytami gotówkowymi rośnie, szczególnie po zmianach przepisów związanych z optymalizacją kosztów pozaodsetkowych. W jakich warunkach ekonomicznych funkcjonowania gospodarstwa domowego warto jednak zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową, aby zyskać możliwie najwyższą efektywność?

Kiedy generujesz oszczędności, nawet minimalne na poziomie gospodarstwa domowego z dużym prawdopodobieństwem spłacisz kredyt gotówkowy bez problemu. Brak oszczędności sugeruje natomiast złe zarządzanie finansami, a także ograniczenie zdolności do spłaty problematycznych zobowiązań po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Od zarządzania budżetem domowym zależy wskaźnik DTL, czyli stosunek kosztów obsługi kredytu do uzyskiwanych dochodów. Bank detaliczny lub firma pożyczkowa coraz częściej ocenia strukturę wydatków i dochodów. Brak oszczędności w gospodarstwie domowym to sygnał, że za dużo wydajesz na konsumpcję, a to jednak ryzykowna perspektywa obsługi klienta. Nie warto zaciągać kredytów gotówkowych przy bardzo wysokich stopach procentowych notowanych w gospodarce. Stopami procentowymi zarządza Narodowy Bank Polski zgodnie z uwarunkowaniami polityki monetarnej. Stopy procentowe podnosi się zawsze przy wysokiej inflacji. Chodzi wtedy o tzw. schłodzenie makroekonomicznych wskaźników. Na razie inflacja jest na niskim poziomie, a zatem to doskonały czas na pożyczkę krótkoterminową. Krótko mówiąc spłacasz mniejsze raty miesięczne. Nie zaciągaj kredytów gotówkowych, kiedy posiadasz inną pożyczkę do spłaty lub kartę kredytową, czy inne zobowiązania, łącznie z przeterminowanymi rachunkami za media, czy inne usługi. Zaciąganie coraz nowszych kredytów gotówkowych, aby rolować inne pożyczki to wstęp do groźnej spirali zadłużenia, która w większości przypadków kończy się całkowitym wykluczeniem finansowym.

Aktualnie kredytobiorcom służą normy prawne, w których koszty pozaodsetkowe w umowach kredytowych zostały ograniczone do normalnych poziomów. Teraz kredytobiorca przy spłacie małego kredytu gotówkowego nie musi obawiać się utraty całego majątku, nawet przy niewielkiej wpadce ekonomicznej. Analiza możliwości budżetu gospodarstwa domowego i niektórych czynników makroekonomicznych jest kluczowa dla właściwego korzystania z kredytu gotówkowego.

Karta kredytowa – czy warto?

Tuesday, July 18, 2017

Zastosowanie karty kredytowej w budżecie domowym to szansa i zagrożenie. Limit na karcie kredytowej to elastyczne narzędzie zadłużeniowe znane od wielu lat. Karta kredytowa to ciekawa alternatywa dla kredytu gotówkowego, a także bardzo szybkie uzupełnienie historii w Biurze Informacji Kredytowej. W artykule poznasz najciekawsze perspektywy wykorzystania karty kredytowej w optymalizacji ekonomicznej gospodarstwa domowego.

Karta kredytowa to przede wszystkim szansa na błyskawiczne udoskonalenie historii kredytowej, co przydaje się przy zaciąganiu nieco większych kredytów gotówkowych w przyszłości. Wielu młodych kredytobiorców zastanawia się najczęściej, w jaki sposób zwiększyć wiarygodność w oczach popularnych kredytobiorców. Historia kredytowa tworzy się przy karcie kredytowej bardzo naturalnie i bez wielkich kosztów. Spłata limitu karty kredytowej w okresie bezodsetkowym to idealna perspektywa. Nie musisz również wykorzystywać całego limitu, a jedynie część. Wystarczy tylko terminowo regulować zobowiązanie i nie narażać się na stosunkowo wysokie oprocentowanie. Karta kredytowa przy stabilnych dochodach to najszybsze rozwiązanie do udoskonalenia punktacji w BIK. Karta kredytowa to produkt dostępny w wielu banków. Nie musisz posiadać rachunku w konkretnym banku, aby skorzystać z karty kredytowej, a to już lepsza perspektywa szerokiego porównywania ofert na rynku. Karta kredytowa wymaga odpowiedzialności i kontroli finansów. W większości przypadków to idealne rozwiązanie przy polowaniu na promocje, na wakacjach, przy leczeniu specjalistycznym. Stały dostęp do limitu kredytowego kusi i na pewno nie każdy człowiek jest w stanie właściwie podchodzić do używania karty kredytowej. Można powiedzieć, że karta kredytowa to najszybsza droga do spirali zadłużenia i ostatecznie do bankructwa. Karta kredytowa powinna służyć jedynie do operacji bezgotówkowych. Pieniądze wypłacaj jedynie kartą debetową. Nie doprowadzaj do sytuacji, w której posiadasz na rachunku zero złotych.

Dobieraj karty kredytowe z możliwie najdłuższym okresem odroczenia spłaty zadłużenia. Dzięki temu zwiększysz potencjał kredytowania potrzeb. Nie musisz w każdym razie spłacać od razu całości karty kredytowej, ale jedynie stawkę minimalną. To duże ułatwienie, kiedy otrzymujesz wypłaty nieregularnie. Wystarczy wskazać tutaj właścicieli działalności gospodarczych czekających na uregulowanie faktur od klientów. W Polsce karta kredytowa to jedno z najpopularniejszych narzędzi zadłużeniowych zaraz po kredycie gotówkowym.