Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/users/mseower/public_html/kredytobiorca.com.pl/fp-includes/core/core.fpdb.class.php on line 302
Kredytobiorca
Go to content Go to menu

Limit w rachunku bieżącym.

Friday, November 17, 2017

Wszystkie banki mają w swej ofercie limit w rachunku bieżącym, czyli kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym. Ten produkt finansowy jest bardzo przydatny w momencie, gdy nagle potrzebujemy gotówki, a do wypłaty jeszcze daleko.

Jak dostać kredyt w rachunku bieżącym?

Żeby bank przyznał nam kredyt w ROR trzeba posiadać konto w danym banku na które wpływa comiesięczne wynagrodzenie. Już po sześciu miesiącach posiadania takiego konta, można zwrócić się do banku z wnioskiem o przyznanie limitu kredytowego. W niektórych bankach istnieje możliwość otrzymania takiego limitu już w chwili zakładania konta bankowego. Limit w koncie można otrzymać o wiele łatwiej i szybciej niż kredyt czy pożyczkę. Poza tym jest znacznie tańszy i bezpieczniejszy niż chwilówka w instytucji pozabankowej.

Jak działa limit w rachunku bieżącym?

Aby limit w rachunku bieżącym został przyznany, należy złożyć w banku odpowiedni wniosek. Po rozpatrzeniu wniosku bank podpisze z nami umowę. Zwyczajowo umowa podpisywana jest na rok, jednak po tym okresie może być przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy. W niektórym bankach działa to automatycznie i kredyt ten nazywany jest limitem odnawialnym. Taki limit jest formą kredytu bardzo łatwo i szybko dostępnego. Dzięki niemu możemy otrzymać do dyspozycji dodatkowe środki w rachunku, a wykorzystać je można tylko w razie potrzeby. Bank nalicza odsetki tylko od kwoty, którą wykorzystaliśmy i jedynie za okres na który „wyciągnęliśmy” gotówkę. W porównaniu z pożyczkami w parabankach albo z kredytami bankowymi, jest to opcja najszybsza i najbardziej korzystna. W zależności od banku limit może być spłacony w całości, albo też w części, ze środków które wpływają na nasze konto w ustalonym w umowie terminie.

Z którego banku skorzystać?

Kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym w swej ofercie mają wszystkie banki. Najłatwiej taki limit otrzymać w banku którego już jesteśmy klientem. Najważniejszy i zarazem jedyny warunek jaki należy spełnić to otwarcie konta na które co miesiąc będzie wpływało nasze wynagrodzenie. Wszystkie banki oferują limit w koncie, jednak rożni się on wysokością, a rozpiętość jest dość spora, bo od 1000,00 zł do nawet 100 000,00 zł. Wybierzmy ten bank, którego wysokość limitu najbardziej nam odpowiada.

Zainteresowanie kredytami gotówkowymi rośnie, szczególnie po zmianach przepisów związanych z optymalizacją kosztów pozaodsetkowych. W jakich warunkach ekonomicznych funkcjonowania gospodarstwa domowego warto jednak zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową, aby zyskać możliwie najwyższą efektywność?

Kiedy generujesz oszczędności, nawet minimalne na poziomie gospodarstwa domowego z dużym prawdopodobieństwem spłacisz kredyt gotówkowy bez problemu. Brak oszczędności sugeruje natomiast złe zarządzanie finansami, a także ograniczenie zdolności do spłaty problematycznych zobowiązań po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Od zarządzania budżetem domowym zależy wskaźnik DTL, czyli stosunek kosztów obsługi kredytu do uzyskiwanych dochodów. Bank detaliczny lub firma pożyczkowa coraz częściej ocenia strukturę wydatków i dochodów. Brak oszczędności w gospodarstwie domowym to sygnał, że za dużo wydajesz na konsumpcję, a to jednak ryzykowna perspektywa obsługi klienta. Nie warto zaciągać kredytów gotówkowych przy bardzo wysokich stopach procentowych notowanych w gospodarce. Stopami procentowymi zarządza Narodowy Bank Polski zgodnie z uwarunkowaniami polityki monetarnej. Stopy procentowe podnosi się zawsze przy wysokiej inflacji. Chodzi wtedy o tzw. schłodzenie makroekonomicznych wskaźników. Na razie inflacja jest na niskim poziomie, a zatem to doskonały czas na pożyczkę krótkoterminową. Krótko mówiąc spłacasz mniejsze raty miesięczne. Nie zaciągaj kredytów gotówkowych, kiedy posiadasz inną pożyczkę do spłaty lub kartę kredytową, czy inne zobowiązania, łącznie z przeterminowanymi rachunkami za media, czy inne usługi. Zaciąganie coraz nowszych kredytów gotówkowych, aby rolować inne pożyczki to wstęp do groźnej spirali zadłużenia, która w większości przypadków kończy się całkowitym wykluczeniem finansowym.

Aktualnie kredytobiorcom służą normy prawne, w których koszty pozaodsetkowe w umowach kredytowych zostały ograniczone do normalnych poziomów. Teraz kredytobiorca przy spłacie małego kredytu gotówkowego nie musi obawiać się utraty całego majątku, nawet przy niewielkiej wpadce ekonomicznej. Analiza możliwości budżetu gospodarstwa domowego i niektórych czynników makroekonomicznych jest kluczowa dla właściwego korzystania z kredytu gotówkowego.

Karta kredytowa – czy warto?

Tuesday, July 18, 2017

Zastosowanie karty kredytowej w budżecie domowym to szansa i zagrożenie. Limit na karcie kredytowej to elastyczne narzędzie zadłużeniowe znane od wielu lat. Karta kredytowa to ciekawa alternatywa dla kredytu gotówkowego, a także bardzo szybkie uzupełnienie historii w Biurze Informacji Kredytowej. W artykule poznasz najciekawsze perspektywy wykorzystania karty kredytowej w optymalizacji ekonomicznej gospodarstwa domowego.

Karta kredytowa to przede wszystkim szansa na błyskawiczne udoskonalenie historii kredytowej, co przydaje się przy zaciąganiu nieco większych kredytów gotówkowych w przyszłości. Wielu młodych kredytobiorców zastanawia się najczęściej, w jaki sposób zwiększyć wiarygodność w oczach popularnych kredytobiorców. Historia kredytowa tworzy się przy karcie kredytowej bardzo naturalnie i bez wielkich kosztów. Spłata limitu karty kredytowej w okresie bezodsetkowym to idealna perspektywa. Nie musisz również wykorzystywać całego limitu, a jedynie część. Wystarczy tylko terminowo regulować zobowiązanie i nie narażać się na stosunkowo wysokie oprocentowanie. Karta kredytowa przy stabilnych dochodach to najszybsze rozwiązanie do udoskonalenia punktacji w BIK. Karta kredytowa to produkt dostępny w wielu banków. Nie musisz posiadać rachunku w konkretnym banku, aby skorzystać z karty kredytowej, a to już lepsza perspektywa szerokiego porównywania ofert na rynku. Karta kredytowa wymaga odpowiedzialności i kontroli finansów. W większości przypadków to idealne rozwiązanie przy polowaniu na promocje, na wakacjach, przy leczeniu specjalistycznym. Stały dostęp do limitu kredytowego kusi i na pewno nie każdy człowiek jest w stanie właściwie podchodzić do używania karty kredytowej. Można powiedzieć, że karta kredytowa to najszybsza droga do spirali zadłużenia i ostatecznie do bankructwa. Karta kredytowa powinna służyć jedynie do operacji bezgotówkowych. Pieniądze wypłacaj jedynie kartą debetową. Nie doprowadzaj do sytuacji, w której posiadasz na rachunku zero złotych.

Dobieraj karty kredytowe z możliwie najdłuższym okresem odroczenia spłaty zadłużenia. Dzięki temu zwiększysz potencjał kredytowania potrzeb. Nie musisz w każdym razie spłacać od razu całości karty kredytowej, ale jedynie stawkę minimalną. To duże ułatwienie, kiedy otrzymujesz wypłaty nieregularnie. Wystarczy wskazać tutaj właścicieli działalności gospodarczych czekających na uregulowanie faktur od klientów. W Polsce karta kredytowa to jedno z najpopularniejszych narzędzi zadłużeniowych zaraz po kredycie gotówkowym.

Podpisanie dobrej umowy kredytowej to główne założenie każdego kredytobiorcy. W każdym zobowiązaniu występuje jednak ryzyko i to nie tylko ze strony klienta, ale także pożyczkodawcy. Na czym polega rozkład ryzyka w umowach kredytowych i w jaki sposób zwiększyć szanse na atrakcyjne ekonomicznie zobowiązanie krótko lub długoterminowe? O tym kilka słów w poniższym artykule.

Ryzyko ze strony kredytodawcy

Pożyczkodawca najczęściej przenosi większość ryzyka bezpośrednio na klienta. Bank detaliczny najczęściej akceptuje pewne straty w ogólnym portfelu kredytowym, ale nie na poziomie pojedynczego kredytobiorcy. Popularna praktyka to przekazywanie niespłacanych kredytów do firm wyspecjalizowanych w skupie problematycznego zadłużenia. Wtedy pożyczkodawca otrzymuje zaledwie część pieniędzy, ale minimalizuje problemy formalne i starcia na drodze sądowej. Sprzedaż długu to ogromny problem dla kredytobiorcy, ponieważ klient nie porozumiewa się już z bankiem, ale zewnętrznym podmiotem skupionym na maksymalizacji wyniku ekonomicznego. Ryzyko w bankach detalicznych ogranicza Komisja Nadzoru Finansowego, normy prawa bankowego, wytyczne Narodowego Banku Polskiego, dobre praktyki bankowe. Pożyczkodawca ocenia pożyczkobiorcę za pośrednictwem baz Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej. To popularne rejestry. Jeżeli zalegasz z opłatami podstawowymi i masz niepewne wartości w BIK, wtedy musisz wprowadzić do umowy kredytowej dodatkowe zabezpieczenia lub w ogóle nie otrzymasz kapitału. U wszystkich pożyczkodawców promuje się dobre warunki spłaty zobowiązania przez klienta.

Ryzyko ze strony kredytobiorcy

Kredytobiorca ponosi największe ryzyko we współpracy z pożyczkodawcą, chociaż w aktualnych warunkach gospodarczych rzecznik praw konsumenta i później sądy rozwiązują nieuczciwe umowy na rzecz klientów różnych instytucji finansowych. Przede wszystkim pożyczkodawcom nakazano informowanie kredytobiorców o warunkach spłaty zobowiązania, począwszy od kosztów podstawowych po koszty pozaodsetkowe i opłaty windykacyjne. Kredytobiorca nie wie tak naprawdę, czy jego obecna zdolność kredytowa nie pogorszy się w przyszłości. To szczególnie ważna kwestia przy kredytach długoterminowych. Można założyć, że ryzyko wzrasta przy pożyczkach dłuższych, a obniża się przy mniejszych. Kredytobiorca ponosi koszty ubezpieczenia kredytu i przekazuje udziały w świadczeniu bankom detalicznym lub parabankom. Ryzyko ze strony kredytobiorcy minimalizuje rozwój dodatkowych źródeł dochodu, ograniczenie kosztów w budżecie gospodarstwa domowego, szybkie zastosowanie ewentualnych narzędzi naprawczych na czele z wakacjami kredytowymi, ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, wzięciem pożyczki na spłatę innych zobowiązań.

Ochrona interesów kredytobiorcy najważniejsza pod względem prawnym

Teraz rynek pożyczek krótkoterminowych przechyla się w stronę interesów kredytobiorcy. Lichwiarskie zobowiązania odchodzą do przeszłości ze względu na optymalizację norm prawnych, na większe zainteresowanie Komisji Nadzoru Finansowego parabankami, czy prywatnymi firmami pożyczkowymi, zdecydowanie niszowymi. Bezpieczny kredyt gotówkowy to solidna umowa, uczciwe przedstawienie warunków spłaty zobowiązania, stały kontakt z przedstawicielem pożyczkodawcy, ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, brak nieproporcjonalnych zabezpieczeń w porównaniu do pozyskiwanej kwoty. Co myślisz o kształtowaniu ryzyka w umowach kredytowych. Czy korzystasz z narzędzi ograniczenia ryzyka przy nawiązywaniu współpracy z popularnymi pożyczkodawcami?