Etyka branży windykacyjnej, a praktyka rynkowa

Zobowiązania warto spłacać terminowo, żeby nie ograniczać własnej zdolności kredytowej, punktacji w Biurze Informacji Kredytowej i innych rejestrach dłużników. Z drugiej strony pożyczkobiorcy po prawidłowej ocenie wiarygodności ekonomicznej bardzo często stykają się z losowymi problemami i tracą płynność. Jak wygląda etyka branży windykacyjnej, a jak praktyka funkcjonowania windykatorów w kraju i czy taki kontakt to naprawdę coś tragicznego? Temat dotyka kredytobiorców zaangażowanych we wszystkie grupy zadłużenia od kart kredytowych po kredyty gotówkowe, chwilówki, kredyty samochodowe.

Etyka, a praktyka funkcjonowania firm windykacyjnych na krajowym rynku

Firmy windykacyjne docelowo podejmuje działania zgodnie ze zwykłymi normami funkcjonowania działalności gospodarczej, a zatem windykator nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień, ani tym bardziej elementów przymusu. Dłużnik poza obowiązkami posiada również prawa i w aktualnych warunkach prawnych nie można windykować z całego majątku, ale jedynie z części. Nawet komornik, czyli urzędnik działający na podstawie wyroku sądu musi pozostawić dłużnikowi narzędzia pracy, podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego, ubrania, chociaż zdarzają się przypadki odwrotne, w których windykatorzy i komornicy zabierają nawet przetwory na zimę i czyszczą nieruchomości pod nieobecność dłużnika. Bardzo rzadko dochodzi również do karania nieuczciwych firm windykacyjnych, a tym bardziej komorników, głównie przez całkowite bankructwo, niewypłacalność osób fizycznych dotkniętych podobnym problemem. Nie jest to oczywiście norma, ale takie przypadki występują i tym bardziej warto nastawić się na terminowe regulowanie wszystkich długów, nie tylko w bankach, parabankach, ale też wobec zwykłych usługodawców, np. dostawców energii elektrycznej, internetu. Nawet niespłacony mandat może ostatecznie odbić się bardzo negatywnie na interesach gospodarstwa domowego.

Dłużnik powinien rozumieć własne prawa, nawet przy braku spłaty zobowiązania

Jak pracują firmy windykacyjne? Głównie prowadzą korespondencję z dłużnikami, wydzwaniają do pożyczkobiorcy, sąsiadów, najbliższej rodziny, pracodawcy i organizują regularne, praktycznie nękające wizyty terenowe mające na celu zbadanie realnych podstaw do przejęcia majątku i określenia, czy dłużnik w ogóle posiada coś wartościowego. Etyka nakazuje prowadzenie czynności windykacyjnych z poszanowaniem interesów pożyczkobiorców, ale praktyka mówi zupełnie coś innego. Windykatorzy zostawiają nawet powiadomienia o nieuczciwym dłużniku w skrzynkach pocztowych. Windykator, co do zasady powinien zachować tajemnicę przed osobami trzecimi, ale to również nie działa. Z tego powodu większość broszur informacyjnych dla dłużników wyklucza zupełnie kontakt z firmami windykacyjnymi. Jeżeli szukasz możliwości układu powinieneś w pierwszej kolejności zgłosić się do wierzyciela, nawet w przypadku złamania warunków umowy. Większości wierzycieli opłaca się odzyskanie części, a niekoniecznie wszystkich środków. To mocno uniwersalne podejście. Wszystkie działania windykatorów, czy komorników możesz nagrywać i potwierdzać pod kątem wiarygodności.

Przechowuj koniecznie wszystkie dokumenty dotyczące spłaty zobowiązania

Dłużnik powinien przechowywać wszystkie informacje o spłaconych terminowo zobowiązaniach. Pełna dokumentacja chroni przed kontaktem z podejrzanymi markami windykacyjnymi dochodzącymi nieistniejących roszczeń. Groźby karalne od windykatora, naruszanie godności dłużnika, nachodzenie rodziny, sąsiadów, pracodawcy to już podstawa do zgłoszenia sprawy o stalking. Firma windykacyjna nie może również podszywać się pod urzędników, a to znowu nagminna praktyka. Większość windykatorów nosi uniformy zbliżone do policyjnych, co może zmylić i narazić dłużnika na dodatkowe problemy.

Najlepiej spłacać długi terminowo

Windykacja różni się od kontaktu z komornikiem sądowym decyzyjnością i odpowiedzialnością karną. Windykatorowi musisz zdradzić wszystkie informacje o majątku, dochodach, właściwie na życzenie, a jeżeli dane ukryjesz narażasz się na konsekwencje prawne. Nawet pozytywna zdolność kredytowa przy zaciąganiu kredytu gotówkowego nie wyklucza z dodatkowych problemów ekonomicznych w przyszłości, dlatego staraj się o pożyczki wyłącznie w racjonalnych kwotach, możliwych do stosunkowo szybkiej spłaty. Możesz nawet zaciągnąć drugi kredyt, na krótszy okres, bardziej regularnie i dzięki temu zabezpieczysz się przed spotkaniem z windykatorami. Etyka w handlu zadłużeniem praktycznie nie istnieje, ponieważ windykatorzy zarabiają głównie na różnicy wynikającej z odkupionego i odzyskanego długu, więc wszystkie działania skupiają się na tym czynniku. Prawo zmienia się w ostatnich latach na korzyść dłużników. Nawet komornicy sądowi muszą dokładnie dokumentować podejmowane działania i spotykają się z coraz większym ostracyzmem społecznym. Praktyka życiowa pokazuje, że lepiej jednak spłacać regularnie długi niż kontaktować się z windykatorem, komornikiem, bo to już bardzo poważny problem odbijający się nawet na relacjach rodzinnych, zawodowych, towarzyskich.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.