Pojęcia związane z kredytem hipotecznym.

Biorąc kredyt hipoteczny bardzo często bank używa stwierdzeń i pojęć, jakie dla potencjalnego klienta są obce i nie wiedzą co oznaczają. Warto zapoznać się z najbardziej znanymi i najczęściej używanymi przez banki pojęciami zanim pójdziemy z wnioskiem o kredyt hipoteczny. Jednym z takich pojęć jest EURIBOR. Jest to zmienna stopa oprocentowania znana również jako stopa referencyjna. Określa się ją każdego dnia na podstawie ofert jakie przesyłają największe banki w Europie. Stopa ta określa również wysokość oprocentowania jaką będą miały kredyty udzielane w Euro. Odnośnie do kredytów hipotecznych stopa przeważnie jest trzy miesięczna. Bardzo podobnym pojęciem jest LIBOR. Jest to zmienna stopa oprocentowania również określana każdego dnia przez wybrane banki międzynarodowe. Kwotowana jest do niektórych walut takich jak dolar amerykański, czy też frank szwajcarski. Stopa ta określa jakie jest oprocentowanie kredytów walutowych.

LTV jest wskaźnikiem jaki określa stosunek pomiędzy wartością nieruchomości, a wysokością kredytu. Bank na podstawie tego wskaźnika określa maksymalny poziom kredytu hipotecznego o jaki może ubiegać się konkretny klient. Współgra ze zdolnością kredytową. Od niego bardzo często banki uzależniają marżę. Marża jest jednym z głównych elementów jakie wpływają na oprocentowanie kredytu. Jest to wynagrodzenia jakie otrzymuje bank za to, że udzielił kredytu. jej wysokość zależy nie tylko od poziomu wskaźnika LTV, ale też od kwoty jaką pożyczamy, a także od teko czy wykupimy dodatkowe produkty bankowe. Wpływ na nią mają również indywidualne negocjacje z bankiem. Można dzięki nim wpłynąć na bank, aby naliczył nam mniejszą marżę niż zakładał początkowo. Takie negocjacje najczęściej są wykorzystywane jeżeli kwota kredytu jest naprawdę bardzo duża. Z każdym kredytem również z kredytem hipotecznym związane jest oprocentowanie. Jest to suma stopy referencyjnej i marży. Warto również wspomnieć o prowizji. Jest to kwota jaką płaci się jednorazowo do banku w zamian za to, że przyzna on nam kredyt. Kwota ta pobierana jest w momencie, kiedy bank ten kredyt nam uruchomi.

Stopy oprocentowania.

Rzeczywista stopa oprocentowania jest realną stopą oprocentowania kredytu. Oblicza się ją na podstawie wartości kosztów kredytu łącznie z prowizją, ubezpieczeniami i wszystkimi innymi opłatami związanymi z udzieleniem przez bank kredytu. stopa referencyjna jest jedną z głównych elementów stopy oprocentowania kredytu. Jest to stopa rynkowa, która ulega zmianą w zależności od sytuacji rynkowych. Uzależniona jest również od stóp procentowych jakie obowiązują w danym kraju. Z kredytem hipotecznym wiąże się pojęcie służebności. Jest to pewnego rodzaju ograniczenie prawa rzeczowego jakie dotyczy konkretnej nieruchomości. Można wyróżnić służebność gruntową, osobistą i wiele innych. W każdej chwili można ją znieść za pomocą aktu notarialnego. Banki rzadko kiedy decydują się na przyjęcie jako zabezpieczenie nieruchomości, która ma służebność. Nie mając całej kwoty wkładu własnego jaki obowiązuje przy braniu kredytu hipotecznego konieczne jest ubezpieczenie brakującego wkładu własnego. Jest to ubezpieczenie dodatkowe, jakie stosuje się w momencie, kiedy wysokość kredytu jest wyższa niż graniczny wskaźnik LTV jaki ustalił bank. Ubezpieczenie pomostowe również jest ubezpieczeniem dodatkowym jakie zabezpiecza kredyt hipoteczny. Bank pobiera takie ubezpieczenie do czasu, kiedy w księdze wieczystej zostanie wpisana hipoteka na daną nieruchomość. Najczęściej ubezpieczenie doliczane jest do miesięcznych rat za kredyt.

Powiązane posty

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.